Procedura koju morate proći ako se vi i vaš partner planirate vjenčati u Crkvi

"Što Bog spoji, čovjek neka ne rastavi." Isusova je zapovijed koja, između ostalog, tumači važnost sakramenta vjenčanja. Dakle, prije nego što krenete s pripremom dokumentacije i istraživanja cijele procedure za crkveno vjenčanje, važno je da oba supružnika znaju što taj čin zapravo predstavlja i na što se obavezuju jednom kada izmjene bračne zavjete. Kada ste se oboje uvjeriti u to da želite vjenčati se u Crkvi, na red dolazi ispunjavanje obaveza, odnosno preduvjeta za sklapanje braka u Crkvi. Koje vas to obaveze čekaju, saznajte u nastavku.

1. Zaručnički tečaj

Prva stvar koju morate obaviti da biste uopće u željenoj župi rezervirali točan datum vjenčanja, jest zaručnički tečaj. Zaručnički tečaj možete obaviti u svojoj župi ako vam odgovaraju ponuđeni termini, ali možete ih obaviti i u bilo kojoj drugoj župi pa čak i gradu. Dinamika zaručničkog tečaja i broj polaznika razlikuje se od župe do župe, a vi imate mogućnost odabrati onaj koji vam najviše odgovara. Nakon što završite zaručnički tečaj, dobit ćete potvrdu i ispunili ste prvi preduvjet za vjenčanje u Crkvi.

2. Definiranje župe vjenčanja

U slučaju da brak želite sklopiti izvan vlastite župe, odnosno u župi u koju ne pripadate ni vi ni zaručnik, tada je od župnika iz vlastite župe potrebno zatražiti dozvolu za sklapanje braka izvan župe te ih odnijeti u župu u kojoj se namjeravate vjenčati. Župnik iz vlastite, ali i željene župe s tim činom moraju biti suglasni. Imajte na umu da u praksi pripadate onoj župi u kojoj se nalazite više od tri mjeseca, a o tome biste trebali obavijestiti svog župnika kada idete na prvi razgovor.

3. Župna knjižica

Nakon što ste definirali datum vjenčanja i župu, potrebno je predočiti i župnu knjižicu koja se čuva u župi i svjedoči vašoj povezanosti sa župom i sudjelovanju u njezinom uzdržavanju. Ako do sada niste plaćali lukno - obvezni godišnji doprinos župljana koji služi za uzdržavanje svećenika, morat ćete podmiriti svoje obaveze prije sklapanja braka. U slučaju da ste nagomilali pozamašan iznos zbog dugogodišnjeg neplaćanja, možete se dogovoriti da svoju financijsku obavezu ispunite u više obroka pa čak i da vam smanje iznos ako se radi o zbilja velikom iznosu. Ovaj korak u nekim župama nije potreban, ali to će vam reći po dolasku u župu u kojoj ste odlučili vjenčati se.

4. Prikupljanje potrebnih dokumenata

Prije vjenčanja morat ćete pribaviti krsne listove koji nisu stariji od šest mjeseci u trenutku vjenčanja. Dakle, njih možete nabaviti prije ili poslije bračnog tečaja, kako vam je zgodnije, a oni su potvrda o tome da ste primili sakrament krštenja i krizme te da do sada niste sklapali crkveni brak. U slučaju da su oba supružnika kršteni u župi u kojoj se planiraju vjenčati, ne morate podizati krsne listove. Pozornost treba obratiti samo na to je li u krsni list dodan sakrament krizme. Naime, krizmu neki imaju u župi koja se razlikuje od župe u kojoj su kršteni pa je u tom slučaju potrebno izvaditi potvrdu o krizmi i župi u kojoj je ona slavljena. Potvrda o krizmi nije preduvjet, no ako ste primili sakrament potvrde, svakako obratite pozornost na to da je upisana.

U matičnom uredu potrebno je zatražiti potvrdu o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka. Nakon što podignete te dokumente, u roku od tri mjeseca dužni ste se vjenčati u Crkvi. Izuzetak su slučajevi kada su zaručnici prethodno sklopili građanski brak. Tada treba zatražiti izvod iz matične knjige vjenčanih ili vjenčani list.

Sve prikupljene dokumente dužni ste odnijeti u župni ured najkasnije mjesec i pol prije vjenčanja, a poželjno je i ranije. 

5. Vođenje postupka za žendibu

Nakon što ste župniku dostavili svu potrebnu dokumentaciju, slijedi vođenje postupka za ženidbu u sklopu kojem oba zaručnika ispunjavaju zapisnik o čijem će vas sadržaju educirati na bračnom tečaju, potom se dogovaraju ostale obaveze (ispovijed zaručnika i sl.) i tijek vjenčanja. O tome kakvu glazbu možete imati na svom vjenčanju (u prostoru Crkve) i kako ukrasiti sam prostor Crkve, dužni ste razgovarati sa svojim župnikom jer se praksa može razlikovati od mjesta do mjesta.

Na kraju, obred vjenčanja može se održati pod misom, ali i ne mora, što također dogovarate sa svojim župnikom ovisno o praksi u toj župi i raspoloživim terminima. 

Foto: Canva / Pexels