Sve što trebate znati o paušalnom obrtu - kako ga otvoriti i što podrazumijeva koja vrsta

Paušalni obrt jedan je od najčešćih načina samozapošljavanja u Hrvatskoj, a to nas nimalo ne začuđuje s obzirom na to da je jedan od najbržih, jednostavnijih i jeftinijih načina otvaranja i vođenja obrta. Idealan je za ljude koji prvi put otvaraju nešto svoje, a ako ste i vi jedna od tih osoba, ovo je sve što trebate znati.

Što je uopće paušalni obrt?

Prva stvar koju trebate znati kod ovog vrlo popularnog termina, jest ta da paušalni obrt nije obrt, već način oporezivanja. Znači, ako pri otvaranju obrta odaberete paušalni način oporezivanja, tada ćete imati i paušalni obrt. Ovaj način oporezivanja podrazumijeva kvartalno plaćanje poreza (svaka tri mjeseca), a iznos poreza ovisi o tome koliko očekujete primitaka, što će odrediti kojem razredu oporezivanja obrt pripada te o prirezu koji ovisi o području na kojem se nalazite (10 % za grad Zagreb).

Paušalni obrt najisplativiji je oblik oporezivanja ako očekujete ostvariti do 300 000 kn izdanih i naplaćenih račun godišnje (iznos do kojeg se najviši razred paušalnog oporezivanja penje). S obzirom na to da se zakoni i iznosi iz godine u godinu mijenjaju, za točne i relevantne informacije o oporezivanju najbolje je pratiti Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti koji je dostupan na stranici Narodnih Novina. Također, imajte na umu da se u zakonima još primjenjuju iznosi u kunama te da imate 8 dana od otvorenja obrta da Poreznoj upravi prijavite željeni način oporezivanja.

Koje vrste obrta postoje?

Osim odluke o tome koji način oporezivanja želite, morat ćete odabrati i jednu od tri vrste obrta koju možete otvoriti:

  1. Slobodni obrti - ne zahtijevaju stručnu spremu, dovoljno je zadovoljiti samo osnovne uvjete za otvaranje obrta

  2. Vezani obrti - obrti za koje uz osnovne uvjete morate imati i položen ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuću srednju stručnu spremu ili majstorski ispit. Tu pripadaju zanimanja koja možete učiti u srednjoj školi poput frizera, pedikera  automehaničara, limara, keramičara, stolara itd.

  3. Povlašteni obrti - obrti koji se mogu obavljati isključivo na temelju povlastice izdane od strane ministarstva ili drugo nadležnog tijela

Sve najtočnije informacije o tome koje zanimanje pripada u koju vrstu obrta i kako se povlastice izdaju, mogu se pronaći u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica. Kako biste znali što su to uopće osnovni uvjeti za otvaranje obrta i što vam sve treba da biste  ih zadovoljili, trebate proučiti sveto pismo obrtnika - Zakon o obrtu.

Kako otvoriti obrt?

Ako imate ideju za posao kojim se želite baviti i informirali ste se o načinima oporezivanja i vrsti obrta koju možete otvoriti, ovo su sljedeći koraci koji će vas dovesti do ostvarenja toga sna.

  1. Odaberite ime (tvrtku) vašeg obrta, odredite kojim djelatnostima će se baviti i koje će mu biti sjedište. Popis svih djelatnosti i njihove šifre možete pronaći u pretraživaču Nacionalne klasifikacije djelatnosti državnog zavoda za statistiku. Djelatnosti možete imati više, ali jedna je glavna.
  2. Zaputite se u svoju nadležnu ispostavu županijskog ureda za gospodarstvo s popunjenim OR obrascem, osobnom iskaznicom, dodatnim potrebnim potvrdama koje su vam potrebne za obavljanje vašeg zanimanja (potvrda o zdravstvenoj sposobnosti, ispunjavanju uvjeta stručnosti itd.) te dokazom o pravu korištenja prostora (ugovor o zakupu prostora, ustupanju na korištenje ili vlasnički list). Alternativno, proces otvaranja obrta možete započeti i online putem usluge e-Obrt.
  3. Izradite pečat i žiro račun za vaš obrt. Pečat treba sadržati ime obrta i adresu te vam je za njegovo dobivanje potrebna kopija Rješenja o upisu u obrtni registar. Za otvaranje žiro računa trebat će vam osobna iskaznica, rješenje, obrtnica i pečat.
  4. Obavite potrebne prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje te poreznu prijavu. Prijavu na mirovinsko i zdravstveno radite samo ako ne radite već kod drugog poslodavca. Ako radite kod drugog poslodavca, ne prijavljujte se. Za prijavu na mirovinsko bit će vam potrebne Tiskanica M-11 P i Tiskanica M-1 P iz Narodnih Novina, a uz njih prilažete i presliku rješenja o početku poslovanja obrta. Kada obavite prijavu u mirovinsko, prijava na zdravstveno ide automatski. Prijavu u poreznoj vršite u roku od 8 dana od otvorenja pomoću RPO obrasca iz Narodnih Novina.
  5. Pripremite porezne knjige. Kao novopečeni obrtnik sada ste dužni imati i predavati određene dokumente, a to su Knjiga prometa, PO-SD obrazac, Odluka o visini blagajničkog maksimuma i Interni akt o fiskalizaciji.

Koje su sve prednosti paušalnog obrta?

Sada kada znate što je paušalni obrt i kako ga otvoriti, zadnje je pitanje trebate li ga otvoriti. Jedna od najvećih prednosti jest ta što prijavu jednostavno možete obaviti čak i online ili uz par obrazaca koje ćete predati na šalteru, što proces u potpunosti možete obaviti sami i što je danas u Hrvatskoj on besplatan. Formalno, vama ne treba nikakav početni kapital osim onog novca koji ćete svojom slobodnom voljom uložiti u prostor, opremu i slično. Također, ovo je oblik samozapošljavanja koji možete obavljati dok ste zaposleni kod drugog poslodavca, a i vi sami možete zapošljavati neograničen broj osoba te vam i članovi kućanstva mogu pomagati bez zasnivanja radnog odnosa. Obrt možete obavljati sezonski, a s radom ne morate početi odmah po otvaranju, već imate rok od godinu dana za prijavu početka rada od dana izdavanja obrtnice.

Koji je najveći nedostatak paušalnog obrta?

Uz sve te pluseve pitanje je ima li obrt uopće nedostataka, a odgovor je da i to jednu veliku. Naime, obrt nema pravnu osobnost te obrtnik (kao fizička osoba) može odgovarati svom svojom imovinom za obveze obrta. Za razliku od, primjerice, dioničkih društava s ograničenom odgovornošću gdje je odgovornost za obveze ograničena na iznos unesenog kapitala, obrtnik odgovara neograničeno, a ta odgovornost ne prestaje gašenjem obrta. Zato otvaranje obrta ne treba shvatiti olako jer ako niste oprezni pri vođenju svog poslovanja, možete završiti u obvezama za koje ćete odgovarati cijelom svojom imovinom. 

S ovom informacijom možete reći da ste zaista upoznati s osnovama otvaranja obrta, a uz to je za obrtnik početnike dostupna hrpa materijala i informacija na stranicama Hrvatske obrtničke komore i poduzetničkog centra grada Zagreba Plavi Ured.

Foto: Unsplash / Pexels

Pripremila: