Dječji doplatak u Hrvatskoj: Tko ostvaruje pravo na njega i što vam sve treba za podnošenje zahtjeva?

Dječji doplatak financijska je naknada i važan oblik podrške za obitelji nižih primanja, a glavna mu je svrha ostvarivanje jednake mogućnosti za zdrav razvoj i obrazovanje sve djece. U nastavku saznajte sve informacije o dječjem doplatku, odnosno tko u Hrvatskoj ima pravo na dječji doplatak, koje uvjete morate ispuniti da biste ostvarili to pravo i sl.

Pravo na dječji doplatak ostvaruju roditelji ili skrbnici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • dob djeteta: dječji doplatak može se dobiti za djecu mlađu od 18 godina, a za djecu koja se redovito školuju, pravo na doplatak može se produžiti do 26. godine života

 • državljanstvo i prebivalište: podnositelji zahtjeva moraju biti državljani Hrvatske ili imati stalno prebivalište u Hrvatskoj

 • prihodi obitelji: pravo na doplatak ovisi o prihodima obitelji; postoje određeni cenzusi koji određuju maksimalne prihode koje obitelj može imati da bi imala pravo na ovu naknadu

Detaljne informacije o maksimalnim prihodima za ostvarenje doplatka:

 • za obitelji s jednim djetetom: prosječni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne smiju prelaziti oko 310 eura

 • za obitelji s više djece: prag prihoda može biti viši, ovisno o broju djece, ali i ovisno o specifičnim potrebama djeteta, poput djece s invaliditetom

Detaljnije informacije o iznosu doplatka (e-Građani):

Pravo na doplatak za djecu može se ostvariti ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 140 % proračunske osnovice. Proračunska osnovica za 2024. godinu iznosi 441,44 eura. Pravo na doplatak za djecu može se ostvariti ako prosječni dohodak po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 618,02 eura mjesečno. U Zakonu o doplatku za djecu  određeni su sljedeći uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu: 

 • podnositelj zahtjeva mora imati hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom te prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva

 • da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske

 • da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 140 %  proračunske osnovice

 • da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu s djetetom

 • da podnositelj zahtjeva uzdržava dijete

Iznimno, pravo na doplatak za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja ostvaruje se neovisno o ukupno ostvarenom dohotku kućanstva u najvišem propisanom iznosu.

Što je potrebno za podnošenje prijave?

 • potrebni dokumenti: rodni listovi djece, dokaz o prihodima obitelji (npr. platne liste, porezna rješenja), potvrde o školovanju za stariju djecu te ostali potrebni dokumenti koje možete pronaći na službenim stranicama HZMO-a

 • podnošenje zahtjeva: zahtjev se podnosi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje; to se može učiniti online, poštom ili osobno u poslovnicama HZMO-a

 • nakon podnošenja zahtjeva, nadležno tijelo pregledava dokumentaciju i donosi odluku o pravu na dječji doplatak

Ako je zahtjev odobren, odredit će se i iznos doplatka koji obitelj prima svaki mjesec.

  

Korisni linkovi na kojima možete potražiti dodatne informacije:

Foto: Pexels

Moje mišljenje o objavljivanju dječjih fotografija na društvenim mrežama - slažete li se?

Pročitajte još

Moje mišljenje o objavljivanju dječjih fotografija na društvenim mrežama - slažete li se?

Moje mišljenje o objavljivanju dječjih fotografija na društvenim mrežama - slažete li se?