Primanje oralnog seksa kod žena i njegova uloga u seksualnom zadovoljstvu

Prošlo je vrijeme kada se razgovor o seksualnim aktivnostima svodio isključivo na vaginalni seks (i to u misionarskom položaju, po mogućnosti s ugašenim svjetlima). Danas i široj javnosti postaje sve jasnije kako seksualnost obuhvaća spektar ponašanja, kako postoji ogroman broj seksualnih preferencija i otvorenije se razgovara o pitanjima kako postići seksualno zdrav i ispunjujući odnos. Mitovi oko seksualnosti i dalje postoje, no suvremenim znanjima nastojimo umanjiti njihovu prisutnost. Tome bi izrazito doprinijelo i uvođenje seksualnog odgoja na koje još uvijek čekamo.

Jedna je od prisutnijih seksualnih aktivnosti koja ne uključuje penetraciju i oralni seks. Točnije, fellatio kada govorimo o muškarcima i  cunnilingus kada govorimo o ženama. U ovom članku prednost dajemo temi primanja oralnog seksa kod žena i njegovoj ulozi u seksualnom zadovoljstvu. Osim postojanja više cenzure i tabua opravdanost izbora veže se i uz nalaze postojećih istraživanja. Iako su ova seksualna ponašanja već uobičajene prakse u spavaćoj sobi, treba vidjeti zašto je važno pričati o cunnilingusu.

Orgasm gap

Fenomen orgasm gap jedan je od razloga usmjerenosti na oralni seks kod žena. Kao što Mahar i suradnici (2020) ističu, orgasm gap odnosi se na ponavljajući nalaz da žene doživljavaju manje orgazama od muškaraca. Iako su ove razlike u starijim istraživanjima bile veće, one i dalje postoje. U recentnom istraživanju Fredericka i suradnika (2018) koje je provedeno na 52,588 odraslih, postotak muškaraca koji kažu da uobičajeno dožive orgazam tijekom intimnog odnosa bio je 95 %, dok je kod heteroseksualnih žena bio 65 %. U svom pregledom radu Mahar i suradnici ističu kako su u pozadini orgasm gapa različiti čimbenici. Jedan je od njih kulturalna usmjerenost na prioritizaciju vaginalnog spolnog odnosa više nego na seksualna ponašanja koja su fokusirana na stimulaciju klitorisa. Ovome mogu doprinijeti stavovi poput onih da ženino seksualno zadovoljstvo nije važno, socijalne skripte maskulinosti koje stavljaju ženu u pasivnu ulogu te kognitivni (misaoni) distraktori koje žene mogu imati tijekom seksualnih odnosa, a koji im smanjuju vjerojatnost doživljaja orgazama (npr.: "Što može poći krivo?"). Upravo je zbog ovoga važno govoriti o mogućim ponašanjima kojima ovu razliku možemo smanjiti.

Cunnilingusom do jednakosti?

U ranije spomenutom istraživanju Fredericka i suradnika (2018), autori su se fokusirali na preko 30 faktora, odnosno ponašanja koja su povezivali s frekvencijom orgazma. U nalazima istraživanja dobiveno je kako žene koje primaju više oralnog seksa doživljavaju veću frekvenciju orgazama. Također, kada govorimo o zadnjoj seksualnoj aktivnosti sudionica, tu je orgazam ponovo bio prisutniji kada je uključivao oralnu stimulaciju uz vaginalnu penetraciju. Zanimljivo je istaknuti kako je značajno veći broj sudionica koje su homoseksualne orijentacije izjavio da obično gotovo uvijek dožive orgazam kod seksualnih aktivnosti (njih 86 %) nasuprot heteroseksualnih žena (65 %). Kod muškaraca frekvencija doživljaja orgazama nije ovisila o primanju oralnog seksa.

Daljnji uvidi u frekvenciju orgazama kod žena dolaze iz istraživanja provedenog na australskom uzorku, što je zanimljivo istaknuti jer se cunnilingus ponekad naziva i australijskim poljupcem, moguće zbog toga što se na Australiju referiramo kao područje "down under". No, vratimo se na orgazme. Autori Richters i suradnici (2006) nalaze kako je od sudionica koje su tijekom zadnje seksualne aktivnosti imale samo vaginalni odnos, njih 50 % doživjelo orgazam. Ako je taj odnos uključivao i manualnu stimulaciju, ovaj postotak penje se na 73 %, dok se kod onih čiji je odnos uz navedeno sadržavao i oralni seks, ovaj postotak penje na 86 % (N=9134). Ovi nalazi jasno impliciraju kako je pružanje oralnog užitka partnericama jedan od načina povećanja frekvencije orgazama, a samim time i smanjenja ranije opisane razlike. Razlog ovoga ponajviše leži u tome što je cunninlingus seksualno ponašanje usmjereno na podraživanje klitorisa čija stimulacija dovodi do orgazma.

Oralni seks - dio šire slike kvalitete odnosa

U opisanim istraživanjima gledali smo na praksu oralnog seksa poprilično usko, no autorica Liu i suradnici (2019.) ističu kako je važnost oralnog seksa u odnosu možda previđena. U njihovu istraživanju na starijim odraslima analizirali su odgovore o davanju i primanju oralnog seksa, kvaliteti odnosa i općem blagostanju (eng. well-being) partnera kod 884 heteroseksualna para. Rezultati indiciraju kako su se oni s procijenjenom boljom kvalitetom odnosa češće upuštali u pružanje oralnog seksa partneru/ici od onih s lošom kvalitetom odnosa. Zanimljivo je kako je ova povezanost bila više izražena kod muškaraca nego kod žena. S druge strane (doslovno i figurativno), primanje oralnog seksa bilo je pozitivno povezano s procjenama kvalitete veze - kako kod muškaraca, tako i kod žena. Pružanje i primanje oralnog seksa bilo je, očekivano, povezano unutar parova. Točnije, ako su partneri primali oralni seks unutar veza, vjerojatnije je da su ga i pružali. U ranije opisanom istraživanju Frederick i suradnici našli su povezanost između frekvencije doživljenih orgazama i zadovoljstva vezom, što je vrijedilo i za muški i za ženski dio uzorka.

Iako se radi o obećavajućim rezultatima, valja naglasiti da se i dalje radi o korelacijskim istraživanjima te da nije vjerojatno da ćete sve probleme u vezi riješiti putovanjem na jug. No, kao što to autori Liu i suradnici naglašavaju, s obzirom na učestalost seksualnih disfunkcija (naročito kod starijih), oralni seks može igrati važnu ulogu u održavanju aktivnog seksualnog života, kvaliteti veza i psihološke živosti (eng. vibrancy). S obzirom na ranije istaknute nalaze, postoji jasna veza između oralnog seksa kao potencijalne metode smanjenja razlika u doživljaju orgazama kod muškaraca i žena.

Također, ako planirate uvoditi promjene i novine u seksualna ponašanja, valja naglasiti da je otvorena komunikacija s partnerom/icom od ključne važnosti. Kao što ističu Kelly i suradnici (2004), upravo je kod parova koji imaju poteškoća s postizanjem orgazma prepoznat nedostatak seksualne komunikacije. Povezano s tim, prema istraživanju Fredericka i suradnika žene koje doživljavaju više orgazama imale su otvorenu seksualnu komunikaciju o onome što žele i o seksualnim maštanjima te su češće pohvalile svoje partnere za nešto što su napravili u krevetu.

Za kraj, umjesto zaključka, ostavljamo vas s nešto manje poznatim stihovima Madonne iz njene pjesme Where Life Begins.

"Every girl should experience eating out
Sometimes when I come home from a hard day at work
I swear it's all I can think about."

I nešto drugačijom izvedbom uspješnice My Neck, My Back američke reperice Khiae iz 2002. godine u aranžmanu Elle King.

Autor: Nepopularna psihologija

Foto: Canva