Ljubavni odnosi

Seksualnost i intima - postoji li formula za ova dva fenomena?


Što određuje kakve ćemo intimne odnoseimati? Kako naša iskustva i osobine određuju naše odnose i našu seksualnost? Ako želite saznati neka moguća, znanstveno provjerena objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja, pozivam vas da pročitate ovaj članak.


Na to kakve ćemo partnere kasnije u životu odabirati te koliko ćemo kvalitetne i trajne ljubavne veze ostvarivati, postoje vrlo rani utjecaji koje u tim trenutcima ne razumijemo niti smo ih svjesni. Tko bi rekao da rana iskustva i odnos koji razvijamo s roditeljima ili skrbnicima dok smo još bebe ima tako dalekosežne i snažne utjecaje? Fascinantno. I puno puta dokazano. Kroz rane interakcije s roditeljima mogu se razviti različite vrste privrženosti, od kojih je samo jedna – sigurna privrženost, poželjna. Sigurna privrženost povezana je s pozitivnim pogledom na sebe i na druge te sposobnošću za njegovanjem bliskih odnosa s drugima bez osjećaja gubitka vlastite autonomije. Sve do sada navedeno može nam dati food for thoughtza promišljanje o odnosu kakav smo imali s našim roditeljima tijekom djetinjstva, ali bismo iz toga također trebali izvući pouku za to da (jednog dana) budemo ili postanemo što bolji roditelji.


 Koliko god se trudila, i dalje mi je teško dovoljno naglasiti kolika je važnost ranih iskustava te roditelja kao modela od kojih dijete promatranjem, tumačenjem, oponašanjem i uvježbavanjem uči kakav je svijet i kako stvari u njemu funkcioniraju. Zamislite onda što dijete, koje promatra roditelje koji se konstantno svađaju i međusobno ne poštuju, nauči o tome kako bi partnerski odnosi trebali izgledati, kako se prema partnerima treba ponašati i kakvo se ponašanje od njih može očekivati? Želim naglasiti da to u kakve ćemo osobe izrasti i u kakve ćemo intimne odnose ulaziti i ulagati ovisi o puno čimbenika, npr. o temperamentu s kakvim se rodimo, našem biološkom nasljeđu ili drugim događajima i osobama s kojima se susrećemo tijekom odrastanja i života. U svemu tome nisu toliko bitni sami događaji ili osobe, već naša interpretacija, doživljavanje i tumačenje. Zamislite sve to kao materijal od kojih, postupno i polako, ciglicu po ciglicu, izgrađujemo i kreiramo naš unutarnji svijet.


Na koji način privrženost utječe na kasnije ljubavne veze i seksualnost?


Kod osoba koje su razvile nesigurnu privrženost, postoji veća šansa za ostvarivanjem kratkotrajnih i emocionalno neobvezujućih odnosa s drugima što uključuje i seksualne odnose s većim brojem partnera rano u životu, često mijenjanje partnera, nestabilne veze i malo ulaganja u roditeljstvo. Prema evolucijskom objašnjenju ova strategija traženja partnera usmjerena je na povećanje kvantitete potomstva. Kod djece koja razviju sigurnu privrženost, veća je vjerojatnost razvoja dugotrajnije strategije koja uključuje seksualne odnose s manjim brojem partnera kasnije u životu, trajnije i stabilnije odnose temeljene na povjerenju i bliskosti te veće ulaganje u roditeljstvo. Ta strategija usmjerena je na povećanje kvalitete potomstva.intima

Osim privrženosti, na kvalitetu intimnih odnosa utječu naše osobine ličnosti. Prema nekim istraživanjima, ako ste ekstravert, odnosno osoba koja voli društvo i ima bogat društven život, bit ćete skloniji eksperimentiranju u seksu, češćim seksualnim odnosima, odnosima s više partnera, dakle riskantnijem seksualnom ponašanju, ali i većem seksualnom zadovoljstvu i pozitivnijem stavu prema seksu u odnosu na introverte. Ako imate izraženu crtu neuroticizma, vjerojatno vam česte promjene emocija, češće doživljavanje neugodnih („nepoželjnih“) emocija i veća osjetljivost na stres nisu nepoznanica. Suprotnost neuroticizmu emocionalna je stabilnost. Opisane karakteristike mogle bi se nažalost preliti i na vaše intimne i seksualne odnose jer se pokazuje da osobe s povišenim neuroticizmom osjećaju višu razinu seksualne nervoze i nezadovoljstva, nižu razinu seksualne želje i veću zabrinutost tijekom maštanja o seksu. Neuroticizam je također povezan s bržim seksualnim uzbuđivanjem, ali i nižom razinom postignutog seksualnog zadovoljstva. Veća svjesnost o sebi i bolje poznavanje sebe povezano je s većim seksualnim zadovoljstvom. Osobe kod kojih je prisutna osobina psihoticizma, što karakterizira hladno, agresivno i impulzivno ponašanje te nedostatak empatije – što je, bez brige, rijetko prisutno u ekstremima i na čijoj se suprotnoj strani nalaze altruizam i empatija, sklonije su čitanju pornografske literature, seksualno su znatiželjnije i nekonvencionalnije te preferiraju hladni, impersonalni seks. Osobinu otvorenosti prema iskustvima vjerojatno nije potrebno detaljnije objašnjavati te vas ne bi trebalo čuditi što je povezana s većim seksualnim nagonom i liberalnijim stavovima prema seksu, što uključuje češće seksualne fantazije i širi spektar seksualnih eksperimenata. Osobe koje su ugodne i savjesne manje su sklone seksualno agresivnom ponašanju, rijetko se suočavaju s problemima seksualne disfunkcije te se rjeđe upuštaju u seksualne nevjere.


Na ljudsku seksualnost i intimne odnose utječe i naša općenita sklonost ka kratkotrajnim, odnosno, dugotrajnim intimnim i seksualnim vezama. Prema tim sklonostima osobe se ugrubo mogu podijeliti u dvije kategorije. Neke osobe sklonije su stvarati i njegovati dugotrajnije, emocionalno prisnije odnose, osjećati jaču privrženost partneru i više ulagati u vezu. Osobe koje pripadaju drugom tipu neće iskazivati pretjeranu bliskost i osjećati preveliku privrženost prema partneru te neće biti spremne puno ulagati u jedan, trajniji odnos, već će češće mijenjati partnere i isprobavati različite mogućnosti. Što se tiče osobina ličnosti, sklonost ulaganju u odnos povezana je s ugodnosti i savjesnosti, a sklonost manjem ulaganju u odnos povezana je s ekstraverzijom, impulzivnosti i traženjem uzbuđenja.


Važno je, dakle, kakva osobna uvjerenja, stavove i mišljenje imamo o intimnosti i seksualnosti, ali su isto tako važna šira društvena i kulturalna uvjerenja, norme ponašanja i vrijednosti koje se promoviraju i zagovaraju. Nije tajna da je hrvatsko društvo po tim pitanjima, primjerice što se tiče razlika u stavovima prema muškoj u odnosu na žensku seksualnost ili seksualnoj orijentaciji koja izlazi iz okvira tradicionalnih normi, još uvijek dosta zatvoreno, iako se i kod nas lagano stvari mijenjaju. Kako bi se naše društvo moglo razvijati u dobrom smjeru, važno je djecu i mlade educirati te im pomoći u razvijanju zdravih i zrelih stavova u područjima intimnosti i seksualnosti, odgovornosti, tolerancije te sposobnosti kritičkog mišljenja i odupiranja pritisku vršnjaka i nekim društvenim normama koje za njihov razvoj nisu dobre. Pokušajte također s djecom njegovati razumno otvoreni odnos i odnos povjerenja te, naravno, biti model prihvatljivog ponašanja.  


Na kraju želim naglasiti da su ljudska intimnost i seksualnost jako složene te ih nije lako predvidjeti i objasniti. Također, iako su otkriveni brojni faktori koji na njih utječu, od kojih su samo neki spomenuti u ovom članku, i dalje nije sasvim poznato na koje sve magične i čarobne načine oni međusobno djeluju i oblikuju naša raznolika i šarolika iskustva. Igra faktora posebno je složena kada su u pitanju dugotrajni i stabilni partnerski odnosi jer se tu dodatno upliću mnogi čimbenici povezani s karakteristikama partnera i partnerskog odnosa. Područje ljudske intime aktivno se istražuje i vjerujem da će tako biti i u budućnosti. I zapamtite, bez obzira na veliku važnost i utjecajnost ranih iskustava, naši se doživljaji i iskustva tijekom života mogu mijenjati. Ljudi su prilagodljiva bića koja posjeduju cijeli set „alata“ za preživljavanje, tako da je važno imati na umu da rana iskustva na nas utječu, ali nas nikako ne određuju u potpunosti. S obzirom na to što je sve navedeno, odgovor je na pitanje postavljeno u podnaslovu: „Ne, ne postoji čarobna formula, odnosno, ako i postoji, za svaku je osobu jedinstvena.“
Autorica: Mirna Keresteš, magistra psihologije
Foto: Unsplash/Canva