Deficitarna i suficitarna zanimanja - koji su radnici najviše traženi?  

Kako bi se riješilo goruće pitanje rasta nezaposlenosti među mladima, često se rade istraživanja o suficitarnim i deficitarnim zanimanjima u Hrvatskoj. Tako Hrvatski zavod za zapošljavanje na početku svake godine donosi preporuke za buduće obrazovanje. Ove preporuke mogu vam pomoći za buduće zaposlenje te odabir obrazovanja ili promjenu karijere.

 

Deficitarna zanimanja

U Hrvatskoj poprilično nedostaje ljudi koji su zaposlenih kao zidari, automehaničari, fasaderi, plinoinstalateri, armirači, soboslikari, tokari, tesari, stolari, vodoinstalateri, konobari, keramičari, autolimari, mesari, pekari, slastičari, kuhari, krojači, dimnjačari, autoelektričari, elektroinstalateri, medicinski tehničari, primalje, dentalni asistenti, zdravstveno-laboratorijski tehničari i farmaceutski tehničari te nastavnici matematike, fizike, kemije i biologije. Čak se preporučuje i upisivanje više frizera i kozmetičara te studiranje medicine, farmacije, sestrinstva, elektrotehnike, strojarstva i računarstva, ali i anglistike i germanistike, psihologije, logopedije i rehabilitacije.

 

Suficitarna zanimanja

Nažalost ima i zanimanja kojih ima previše i teško je pronaći posao u tom području. To su najčešće ekonomisti, komercijalisti, treneri, fotografi, web dizajneri, grafički dizajneri, poslovni tajnici, dizajneri odjeće, upravni referenti, fizioterapeuti, veterinarski tehničari, modni tehničari i brojni drugi. Naime, preporučuje se smanjivanje upisne kvote na studije izobrazbe trenera, kineziologije, politologije, komunikologije, novinarstva, povijesti umjetnosti, tekstilnog i modnog dizajna, filozofije, menadžmenta malog poduzeća, trgovine i turizma, turističkog poslovanja, upravnog studija, forenzike, poslovne ekonomije, povijesti, prava, hrvatskog jezika i komparativne književnosti.

 

Zaključak

Koji god od deficitarnih zanimanja odabrali, zasigurno nećete pogriješiti ili previše riskirati. Konkretno, može se reći da najviše nedostaje majstora, nastavnika, medicinara te STEM zanimanja. Naravno, najtočniji podaci mogu se otkriti dijeleći po županijama, ali generalno rečeno, ovo su zanimanja koja su u većini suficitarna i deficitarna u Hrvatskoj.

 

Koju školu ili studij upisujete? Planirate li promjenu karijere?

Foto: Unsplash

Pripremila: