Što se sve promijenilo u modernom odgoju u odnosu na tradicionalni?

Odnos roditelja i djeteta najvažniji je odnos u životu osobe. Ponekad je dovoljan čvrst i stabilan odnos samo s jednim roditeljem, da bi nam nadoknadio određene teške okolnosti u životu. Važno je imati na umu da se pogled na taj odnos mijenja s vremenom. Godine nose niz promjena u vrijednostima,  stavovima i očekivanjima te posljedično utječu na odnos roditelja s djetetom, roditeljsku uključenost, obiteljsku dinamiku, ali i ponašanje djece i njihovu snalažljivost u daljnjim životnim izazovima. Koje su to najčešće promjene?

Život pod istim krovom s roditeljima

Kada je riječ o promjeni u tradicionalnom i modernom odgoju, većina istraživanja najprije spominje promjenu u obiteljskoj strukturi. Prije dvadesetak godina bilo je uobičajeno da djeca svoje nove obitelji osnuju na istom mjestu stanovanja kao i roditelji. Zajednički život pod istim krovom postaje sve manje uobičajen, a posljedično utječe i na djetetovu percepciju obitelji i svoje uloge u njoj.

Dok s jedne strane tradicionalan način zajedničkog života ima niz benefita, poput blizine članova obitelji i osigurane njihove pomoći i podrške kada je potrebna, prilike da učimo iz roditeljskog iskustva te razvijamo socijalne vještine poput suradnje, kompromisa i rješavanja konflikata unutar obitelji, postoji nekoliko rizika koji mogu proizaći iz zajedničkog oblika življenja. Najčešće se tu radi o gubitku privatnosti, ograničenju autonomije i samostalnosti, pogotovo ako postoje određena pravila ili očekivanja o tome na koji će se način svakodnevno živjeti. Također, može doći do češćih konflikata u odnosima što može rezultirati osjećajem napetosti koji posljedično utječe na odgoj i atmosferu u kojoj dijete živi. Život pod istim krovom i samostalan život imaju niz benefita i nedostataka te postoje brojne obitelji koje odlično funkcioniraju na oba načina.

Svijest o mentalnom zdravlju

Svijest o mentalnom zdravlju osim što je donijela niz benefita za opće blagostanje i dobrobit svih ljudi, donijela je promjene i u načinu odgajanja vlastite djece. Sada su roditelji svjesniji važnosti razgovora o mentalnom zdravlju, češće potiču slične teme te potiču djecu da kvalitetno provode svoje vrijeme kako bi isto očuvali. Nadalje, postoje i novi trendovi u roditeljstvu koji se fokusiraju na pozitivno roditeljstvo, poticanje djetetove neovisnosti i samopouzdanja, kao i veće uključivanje u djetetov emocionalni razvoj.

Mobitelu, muko naša!

Neizostavan faktor koji je promijenio odgoj nekad i danas, jest napredak tehnologije. Svakodnevna okruženost ekranima promijenila je način na koji djeca uče, provode vrijeme, komuniciraju. Prije dvadesetak godina nismo mogli zamisliti da se djeca neće družiti i igrati u parku skrivača, već da će sjediti na svojim mobitelima i „družiti se“ putem njih. Ne samo da se promijenio način provođenja vremena, već i sama percepcija pa čak i struktura mozga kako su pokazala određena istraživanja. (Anderson, D. R., Subrahmanyam, 2017.)

Razvojem tehnologije promijenila su se društvena očekivanja i norme koje posljedično utječu na sliku o sebi, kako kod roditelja tako i kod djece. Stručnjaci preporučuju da dijete do svoje treće godine uopće ne bude izloženo ekranu kako bi se izbjegle štetne posljedice i stvaranje predispozicije za ovisnost. Kada je mozak u ranom djetinjstvu izložen više od jednog do dva sata dnevno ekranu, ono će imati negativne utjecaje na pažnju, kognitivni razvoj te čak smanjiti proizvodnju melatonina koji posljedično utječe na ciklus spavanja.

Dakako, tehhnologiju oko nas ne možemo izbjeći, no u odgajanju vlastite djece moramo imati na umu štetnost ekrana koliko god nam nekada olakšali da umire dijete i zaokupe mu pažnju. Postoji i niz edukativnih filmića i igara za učenje koje tehnologije pružaju te nije na odmet upotrebljavati ih, no važno je dozirati vremensku izloženost samom ekranu te i dalje njegovati tradicionalne načine igre i provedbe slobodnog vremena.

Pogled na školu

Obrazovni sustavi također su se iz korijena promijenili. Prije se proces obrazovanja više cijenio, kao i sami učitelji i njihova uloga. S druge strane, u prošlosti su se u obrazovanju upotrebljavale danas nezamislive tehnike koje su sa sobom nerijetko nosile niz negativnih posljedica. Pristupi učenju i poučavanju također su se iz korijena promijenili; danas su dostupni brojni alati koji potiču razvijanje kreativnosti, kritičko razmišljanje i suradnju. Sve promjene  posljedično utječu i na način na koji djeca provode svoje slobodno vrijeme te očekivanja koja roditelji postavljaju pred njih.

Promjena je zaista još mnogo za nabrojati te će ih s vremenom biti sve više. Važno je biti svjestan svih tih promjena kako bismo ih mogli primijeniti u našem odgoju, ali i prepoznati kada neki vanjski faktor utječe na našu obiteljsku dinamiku.

 

 

Foto: Canva