Po čemu se privatne osnovne škole u Hrvatskoj razlikuju od državnih?

Kada govorimo o osnovnim privatnim školama, postoji niz ključnih razlika u odnosu na redovnu školu. Prva je, logično, financiranje – redovne škole javne su ustanove koje financira najčešće država, a privatne škole osniva privatna organizacija, vjerska institucija ili pojedinac. Privatne škole nude i stipendije za svoje učenike, izvan regularnog plaćanja. Redovne škole često su financijski ograničene, stoga moraju vrlo dobro planirati kako će raspodijeliti svoje resurse. S druge strane, privatne škole raspolažu većim brojem sredstava i resursa, stoga imaju najčešće i bolje uvjete rada – bolju opremu, sportske objekte i rekvizite, opremu za nastavu, ali i organiziranje ostalih slobodnih aktivnosti poput plesa, umjetnosti, glazbe ili učenja stranih jezika.

Kako i što se uči u privatnim školama?

Sve redovne osnovne škole slijede Hrvatski kurikulum, no razlika je u tome što privatna škola osim što slijedi obavezni kurikulum, nešto je fleksibilnija u njegovoj provedbi – nudi specifične programe, načine izvođenja i vrednovanja nastave. Primjerice, mnoge privatne škole imaju vlastitu vjersku ili filozofsku orijentaciju koja potom utječe na kurikulum i pravila ponašanja. Nadalje, privatne i redovne škole razlikuju se i po pedagoškom pristupu koji je u privatnih školama nešto fleksibilniji. Iskorištavaju moderne metode poučavanja, a neke od poznatih megtoda poučavanja jesu Montessori, Waldorf ili Steiner pristup. Najpoznatiji je pristup Montessori koji se provodi već u vrtićima. Temelji se na razvoju unutarnjeg potencijala svakog pojedinca. Prostor je pomno organiziran kako bi dijete potaknuo na istraživanje, igru i samostalno učenje. Proces učenja vrlo je slobodan, s naglaskom na autonomiju i individualizirano učenje.

Postoji li razlika u rezultatima pohađanja redovne i privatne škole?

Neka su istraživanja pokazala kako učenici privatnih škola postižu bolje rezultate na standardiziranim testovima u usporedbi s učenicima redovnih škola. Koji je mogući razlog tomu? Možda je u pitanju veća motivacija polaznika, veće zadovoljstvo djelatnika zbog većih financija i bolje organiziranosti sustava, a možda i do bolje organizacije čitavog nastavnog procesa. Zanimljivo je to što većina privatnih škola ima stroža pravila ponašanja u odnosu na redovne. Najčešće su u pitanju stroža disciplina, kodeks oblačenja i specifične sankcije za nepoštivanje dogovorenih pravila. Nadalje, privatne škole imaju manji broj učenika, a time i manje te povezanije razrede. Veći je naglasak na odnos učenik – učitelj te se veća važnost pridaje obilježavanju važnih događaja.

Tko je dobar kandidat za privatnu školu?

Prvenstveno su to učenici koji imaju specifične obrazovne potrebe, a koje redovan razred ne može zadovoljiti. Često su u pitanju teškoće pažnje, koncentracije, učenje, ali i postojanje određenih intelektualnih ili razvojnih teškoća. Nadalje, ako učenik pokazuje snažan interes za određena područja, privatne škole nude velik izbor dodatnih aktivnosti koje mogu pružiti potporu u razvoju postojećih talenata djeteta. Obitelji koje žele veću kontrolu i uključenost u obrazovanje djeteta, često se odlučuju za privatnu školu.

Koje su cijene privatnih škola?

Cijene privatnih osnovnih škola kreću se od 265 do 1320 eura mjesečno, ovisno o lokaciji, resursima koje nudi, veličini razreda, dodatnih aktivnosti i usluga koje su uključene. Pretraživanje interneta pokazuje kako su privatne škole za koje se mnogo ljudi u Hrvatskog odlučuje slijedeće:

  • American International School of Zagreb (AISZ) - ljudi ju biraju jer nudi međunarodni kurikulum koji uključuje američki obrazovni program te time pogoduje učenicima koji žele svoje obrazovanje nastaviti u Americi.

  • British International School of Zagreb (BISZ) - također nudi međunarodni kurikulum te je pogodna za učenike koji žele nastaviti učenje ili život u Velikoj Britaniji.

  • Privatna osnovna škola Centar - nudi redovni kurikulum obogaćen nizom pomno odabranih programa i sadržaja poput robotike, abacusa, domaćinstva, vrtlarstva i govorništva.

  • Privatna klasična osnovna škola - cilj joj je odmaknuti se od tradicionalnih metoda učenja i poučavanja te osnovni naglasak staviti na individualan razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti.

  • Waldorfska škola - temelji se na uskoj suradnji s roditeljima i individualiziranom programu. Waldorfski nastavnici pružaju učenicima osnovu za daljnji razvoj i rast, a navode kako je u procesu učenja sve važno. Primjerice, čak i boja zidova i oprema razreda koju djeca upotrebljavaju, sve je oblikovano tako da podrži i usmjerava njihov razvoj te da ih istodobno usmjerava brizi za okoliš u kasnijem životu.

Većina privatnih osnovnih škola ima jednaka polazišta: potaknuti individualan razvoj, kreativnost, kritičko razmišljanje, ali i praktičnim primjerima pripremiti na budući profesionalni život. Svaka škola ima svoje prednosti, no važno je odabrati ovisno o vlastitim potrebama, mogućnostima i preferencijama.

 

Foto: Canva / Pexels