Suradnja roditelja i škole - zašto su majke najčešće više uključene u obrazovanje svoje djece od očeva?

Suradnja roditelja sa školom u obliku odlazaka na informacije i roditeljske sastanke iznimno je važna kada je u pitanju cjelokupan obrazovni proces svakog djeteta. Osim toga, obveza suradnje roditelja sa školom regulirana je i različitim zakonskim propisima. Roditelji bi u obrazovanje djeteta trebali biti uključeni podjednako, ali činjenica je da još uvijek ulogu u tom dijelu brige za dijete većinski preuzimaju žene, što se djelomično može objasniti tradicionalnom podjelom uloga u obitelji. Ako ste zainteresirani za ovu tematiku, nastavite čitati jer upravo je to tema kojom se ovaj članak bavi.

Roditeljski sastanak i dominantna uloga majke

Žene u školu idu dva puta – jednom kada su i same učenice, a drugi put kada njihovo dijete postane učenik. Mislim da se u ovoj tezi mogu pronaći brojne obitelji, a nju potvrđuju i istraživanja. Istina je da  se dolaskom novih generacija muškarci sve više uključuju u skrb o djeci pa i kada je u pitanju obrazovanje. Tako bi roditeljstvo i trebalo izgledati, međutim istraživanje koje je na više od 1500 ispitanika proveo portal srednja.hr, pokazalo je i više nego očekivane rezultate. Naime, 78 % ispitanika odgovorilo je da je u njihovom slučaju na informacije i roditeljske sastanke  najčešće išla majka. Kod 12 % ispitanika tu je ulogu najčešće preuzimao otac, dok su roditelji podjednako preuzimali tu zadaću kod samo 10 % ispitanika.

Sindikat zaposlenih u školstvu navodi kako su digitalizacija i e-dnevnici doveli do toga da roditelji općenito sve manje dolaze u školu. Ako i dolaze, to su u najvećoj mjeri majke, dok su očevi rijetka pojava što, podrazumijeva se, nikako nije dobro. Interes je različit kada se uzme u obzir razred koji dijete pohađa i škola koju pohađa. Odgovorni roditelji trebali bi redovito kontrolirati obrazovna postignuća svog djeteta, ali iz sindikata navode kako postoje roditelji koji se ne odazovu čak ni kada ih škola pozove pisanim putem. Tako se ponekad dogodi da razrednici u vrijeme zakazano za razgovor o nekom od svojih učenika uzalud čekaju roditelja. Nadalje, ističe se kako se manjak interesa smanjuje na kraju školske godine i prelazi u pritisak oko zaključivanja ocjena, što nikako ne predstavlja suradnju roditelja sa školom.

Što se tiče dominantne uloge majke, ona je još uvijek prisutna u brojnim obiteljima i ne samo kad je u pitanju obrazovanje djeteta. Istraživanje Europskog instituta za ravnopravnost spolova pokazalo je kako u većini država EU žene provedu 90 minuta više po danu nego zaposleni muškarci u neplaćenim poslovima. Konkretno, prosječni tjedni broj sati proveden u brizi za djecu općenito ili posvećen njihovom obrazovanju izvan plaćenog rada iznosi čak 34,3 sata za žene, a samo 16,3 sata za muškarce.

To se može objasniti tradicionalnom podjelom uloga u obitelji tako da je otac taj koji radi i hranitelj je obitelji, dok je majka ta koja brine za kućanstvo i djecu. Međutim, živimo u vremenima gdje žene u najvećoj mjeri također rade poslove s punim radnim vremenom, ali ih nakon dolaska kući čeka još brdo obveza za koje nisu plaćene. Osobno mi se digne kosa na glavi kada čujem pohvale na račun muškaraca koji POMAŽU svojim ženama. Otac ne bi trebao biti pomoćni roditelj i pružati pomoć u brizi za vlastito dijete majci koja učestalo ima ulogu dominantnog roditelja. Ne bi joj trebao pomagati u kućanstvu, već ravnopravno sudjelovati u svim poslovima jer on također mora jesti, želi živjeti u čistom prostoru i potrebna mu je čista odjeća. Ništa od toga ne napravi se samo od sebe, a zbilja ne bi trebalo biti isključivo na leđima žena.

Suradnja sa školom i važnost uloge oca

Roditeljstvo je vrlo složena životna uloga za koju nas nitko ne priprema. Uključenost roditelja u školski život djece izrazito je važna jer ona povećava roditeljske vještine i informacije o djeci, što nas čini bolje opremljenima da  izvedemo svoju djecu „na pravi put“. Isto tako, partnerskim odnosom sa školom saznaju se važne informacije o školskim očekivanjima i o samom funkcioniranju konkretne škole. Kada su roditelji uključeni u školovanje svog djeteta, susreću se s ostalim roditeljima i razmjenjuju iskustva. Uče od drugih roditelja strategije suočavanja s izazovima koje pred njih stavljaju društvo i djeca. U istraživanjima se općenito navodi kako kvalitetna suradnja roditelja i škole pridonosi pozitivnijem stavu učenika prema školi, kao i njihovom boljem školskom uspjehu.

Međutim, redovita suradnja sa školom nije važna samo zbog školskog uspjeha svakog djeteta, već i zbog njegova cjelokupnog razvoja. Naime, ona može prevenirati različite probleme koji se kod djeteta mogu pojaviti. Škola je odgojno-obrazovna institucija, a profesori svakodnevno provode vrijeme s djecom i mogu primijetiti neke stvari koje će roditeljima potencijalno promaknuti. Svaki roditelj želi da njegovo dijete izraste u zdravu i dobru osobu, a partnerski odnos sa školom svakako je „važan dio te slagalice“.

Svakom djetetu potrebna su oba funkcionalna i uključena roditelja

Nismo otkrili toplu vodu kada kažemo da je uloga oca u obrazovanju djeteta, ali i općenito u brizi za dijete izrazito važna. To potvrđuje zdrava logika, ali i znanstvena istraživanja. Naime, ističe se kako otac itekako ima važnu ulogu kada je školski uspjeh i ponašanje djeteta u pitanju. Njegovo shvaćanje da je odgoj zajednički posao mame i tate te njegovo aktivno uključivanje u djetetovo obrazovanje, zasigurno će imati samo pozitivne ishode kako za cijelu obitelj tako i za samo dijete. Djeca uče gledajući svoje roditelje i sigurno će ih ozbiljnije shvatiti ako oboje pokazuju brigu za obrazovanje djeteta kroz odlaske na informacije, roditeljske sastanke, ali i kroz sve druge aspekte obrazovanja.

Dokazano je da su djeca koja imaju kvalitetan odnos s ocem koji je uključen o brigu o njima, uspješnija u školi te da imaju razvijenije socijalne vještine. Samopouzdanija su te će kako odrastaju sklapati kvalitetnije međuvršnjačke odnose. Uključeni očevi poboljšavaju komunikacijske vještine svoje djece jer imaju tendenciju postavljati djeci drugačija pitanja u odnosu na majke, što posljedično obogaćuje djetetov rječnik. Svakom djetetu potrebna su oba funkcionalna i uključena roditelja i zato nije dobro da neki aspekt brige i odgoja pada isključivo na leđa jednog roditelja, u ovom slučaju majke. Zajednički ste odlučili da ćete donijeti dijete na ovaj svijet, zajednički trebate i brinuti o vašem djetetu jer činjenica je da to nije nimalo jednostavan posao!

Foto: Canva / Pexels

Pripremila: